Oud huis kopen? Zwaar isoleren is de boodschap! naar nieuws overzicht

17 Augustus 2018

 

Wie vanaf 2021 een woning verwerft (via aankoop of erfenis) die niet aan de laatste energienormen voldoet, moet binnen de vijf jaar renovatiewerken doorvoeren om die woning beter te isoleren. Wat zijn de gevolgen voor de huizenmarkt? Experts denken alvast dat dit de aankoopprijs van oude, slecht geïsoleerde huizen zal drukken.
Concreet moeten kopers ervoor zorgen dat hun huis binnen de vijf jaar over drie van zes opgelegde troeven beschikt: da­ kisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, supe­ risolerend glas, een condensatieketel van maximum 15 jaar oud en/of een duurza­ me boiler. Dit is ofwel een warmtepomp of een zonneboiler. De Vlaamse regering wil mensen zo pushen om oudere woonsten energie­efficiënt te maken. Een must als we de Europese doelstellingen in 2030 willen behalen, klinkt het bij Vlaams ener­ gieminister Bart Tommelein (Open Vld).


Opletten voor onbetaalbaarheid
”Vanuit klimaatoogpunt is de nieuwe re­ geling wenselijk en zelfs noodzakelijk”, zegt Johan Van Gompel, vastgoedexpert bij KBC. “Ons land heeft op dat vlak een achterstand weg te werken in vergelijking met veel West­Europese landen.” Keerzij­ de is wel dat mensen binnen een korte tijdsspanne meer geld moeten neertellen voor een woning dan vandaag reeds het geval is. “We moeten wel opletten dat wo­ nen niet stilaan onbetaalbaar wordt, zeker voor jonge gezinnen. Er is nu al een lichte overwaardering van de huizenmarkt en een toenemende ongelijkheid op het vlak van vastgoedvermogen. Je hebt mensen die de stijgende woningprijzen, mede met hulp van de ouders, nog goed kunnen betalen, maar evenzeer een grote groep voor wie dat steeds moeilijker of zelfs onmogelijk wordt.”
Hoe groot de renovatiekosten zijn, hangt af van woning tot woning. Maar aangezien een
warmtepomp makkelijk 6.000 euro kost en dakisolatie al snel grofweg rond de 2.500 euro bedraagt voor honderd vierkante me­ ter, kan het stevig oplopen. Uiteraard zijn er wel premies voor wie zijn woning energie­ zuiniger maakt. “En een energie­efficiënte woning betaalt zichzelf terug in de ener­ giefactuur én het verhoogt de waarde van je huis”, zegt minister Tommelein. Maar op korte termijn zal het kopers dus dwingen om meer te lenen. “Maar je ziet nu al dat veel mensen financieel stretchen om een huis toch te kunnen kopen”, werpt Johan Van Gompel op. “Moet je hen aanzetten om hun schuldenlast nog te vergroten?”

Druk net verminderen
Maar het mes snijdt aan twee kanten. Vol­ gens Steven Trypsteen, econoom bij ING, kunnen de nieuwe energievoorschriften ook de druk op woningprijzen net vermin­ deren. “Als je als kandidaat­koper weet dat je het dak en de vloer nog moet isoleren en een nieuwe ketel moet voorzien, kun je dat gebruiken in de onderhandelingen om de prijs te doen zakken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat, dat allicht vanaf 2019 ingaat, kan daarbij helpen: op dat EPC+­certificaat wordt ook het geschatte
bedrag vermeld van de noodzakelijke re­ novaties om het huis energie­efficiënt te maken.”
Dat is ook wat Geert Bourgeois (N­VA) opmerkt. “De EPC­score van een woning wordt een determinerende factor voor de verkoopwaarde ervan”, aldus de minis­ ter­president. In regeringskringen wordt opgemerkt dat vooral voor oude, vrijstaan­ de huizen waardeverlies dreigt, als de ei­ genaars niks doen. Met name villa’s van de jaren zestig scoren zeer slecht inzake energie­efficiëntie. Volgens de Vlaamse regering hoeft dit ook geen ramp te zijn. “Je kan dit tegengaan door je woning beter te isoleren en/of duurzamer te verwarmen voor je ze verkoopt.”

Belangrijke kanttekening wel: wie de nieu­ we voorschriften van Tommelein niet volgt, wordt niet beboet. Dit wordt hoogstens geregistreerd op de nieuwe woningpas die er eind dit jaar komt. Vraag is hoeveel men­ sen de nieuwe maatregel zullen toepassen en of het plan uiteindelijk geen maat voor niks wordt?

Bron: Het Laatste Nieuws

Delen op

Uw woning verkopen? Vraag hier uw gratis schatting aan. Contacteer ons